تضمین بازگشت پول

شما تا 7 روز پس از تحویل کالا با مراجعه به لیست سفارشات میتوانید درخواست بازگشت کالا را ثبت نمایید و پس از آن درخواست شما مورد بررسی قرار میگیرد و از طرف دکرالند به شما اطلاع رسانی میگردد. پس از عودت محصول وجه سفارش خود را دریافت خواهید کرد. توجه داشته باشید کالا ها در صورت باز و خارج شدن از حالت اولیه، امکان برگشت ندارند.

بازخوردها