ارسال سریع و رایگان

به محض اینکه سفارش شما با موفقیت انجام شود محصول خریداری شما ارسال میگردد:

۱. سفارشات مشتریان تهرانی که قبل از ساعت ۱۲ ثبت شده باشد معمولا همان روز ارسال شده و تا ساعت ۲۱ تحویل داده می شود.

۲. سفارشات مشتریان شهرستانی که قبل از ساعت ۱۵ ثبت شده باشد به طور معمول در روز بعد توسط پست پیشتاز ارسال شده و مطابق تعهد پست بین ۲۴ تا ۷۲ ساعت کاری تحویل داده می شود.

بازخوردها